Eurecat Labs: més de 20 laboratoris al servei de les empreses per trobar solucions tecnològiques a reptes complexos industrials o d’innovació.

Troba
el teu servei

Els nostres
laboratoris

 • Laboratori Industrial

  Assaigs normatius focalitzats a l'entorn industrial: components de maquinària agrícola i industrial, suport al desenvolupament de producte i proves a mida.

  info

 • Laboratori de Nutrició i tecnologies alimentàries

  Serveis de seguretat alimentària i toxicologia i estudis preclínics in vitro - in vivo, cultius cel·lulars, i d'intervenció clínica - humans, entre altres.

  info

 • Laboratori de Biotecnologia i ciències òmiques

  Serveis òmics per a la comunitat científica (Genòmica, Proteòmica i Metabolòmica)

  info

 • Laboratori de Materials metàl·lics i ceràmics

  Serveis avançats de caracterització de materials i optimització de processos industrials. 

  info

 • Laboratori d’Àudio 3D

  Produccions d'àudio i música 3D

  info

 • Laboratori de Tecnologia de bateries

  Un laboratori amb gran equip al servei de les empreses en projectes de recerca aplicada.

  info

 • Laboratori de Tecnologia energètica (elèctrica i tèrmica)

  Serveis personalitzats d'anàlisis, modelat i caracterització d'equips i sistemes elèctrics i tèrmics.

  info

 • Laboratori de Tecnologia i anàlisi mediambiental

  Serveis avançats i personalitzats d'anàlisis per la caracterització de mostres mediambientals.

  info

 • Laboratori d’Anàlisi i caracterització de materials polimèrics

  Serveis normatius, avançats i personalitzats d'anàlisis i assajos per la identificació i caracterització de polímers.

  info

 • Laboratori de Tecnologies químiques

  Serveis avançats i personalitzats d'anàlisi química per a la caracterització de mostres.

  info

Plastrònica:
electrònica embeguda
en peces de plàstic

Planta pionera a Europa al
servei de les empreses per
la creació i/o millora de
productes i processos, des de
la idea fins a la industrialització.

Serveis
més demandats

tots el serveis

 • Caracterització química d’aigües

  info

 • Assaig de duresa

  info

 • Assaig bàsic del laboratori d’injecció

  info

 • Caracterització de superfícies

  info

Laboratoris
destacats

Reserva el teu espai
al Reimagine Textile
Design & Tech